Propisi

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba s invaliditetomНово

10 Septembra, 2023 • Federacija BiH, Propisi, Zakoni • 264,33 KB

Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodicaНово

10 Septembra, 2023 • Federacija BiH, Propisi, Zakoni • 454,31 KB

Zakon o carinskoj politici BiH: Roba oslobođena uvoznih dažbinaНово

10 Septembra, 2023 • Bosna i Hercegovina, Propisi, Zakoni • 127,92 KB

Konvencija o zabrani upotrebe minaНово

10 Septembra, 2023 • Bosna i Hercegovina, Konvencije, Propisi • 154,70 KB

Konvencija o pravima osoba s invaliditetomНово

10 Septembra, 2023 • Bosna i Hercegovina, Konvencije, Propisi • 209,85 KB

Zahtjev za oslobađanje plaćanja putarine na autoputevima i brzim putevima u Republici SrpskojНово

9 Septembra, 2023 • Pravilnici, Propisi, Republika Srpska • 38,47 KB

Strategija unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom 2017-2026Ново

1 Septembra, 2023 • Propisi, Republika Srpska, Strategije • 2,18 MB

Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat doprinosa

9 Marta, 2023 • Pravilnici, Propisi, Republika Srpska • 246,00 KB

Odluka o ostvarivanju prava na novčani stimulans

9 Marta, 2023 • Odluke, Propisi, Republika Srpska • 625,53 KB

Pravilnik o dodjeli sredstava za finansiranje programa održivosti zaposlenosti invalida

9 Jula, 2022 • Pravilnici, Propisi, Republika Srpska • 225,73 KB

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

14 Aprila, 2022 • Federacija BiH, Propisi, Zakoni • 2,21 MB

Prijedlog strategije zapošljavanja u FBiH

20 Maja, 2021 • Federacija BiH, Propisi, Strategije • 1,06 MB

Strategija socijalnog uključivanja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021-2027.

10 Decembra, 2020 • Federacija BiH, Propisi, Strategije • 2,07 MB

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja putarine

26 Novembra, 2019 • Pravilnici, Propisi, Republika Srpska • 339,06 KB

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti

24 Oktobra, 2019 • Propisi, Republika Srpska, Zakoni • 120,50 KB

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim putevima

8 Oktobra, 2019 • Propisi, Republika Srpska, Zakoni • 227,64 KB

Strategija protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018 – 2025

5 Augusta, 2019 • Bosna i Hercegovina, Propisi, Strategije • 1,87 MB

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju

27 Februara, 2018 • Pravilnici, Propisi, Republika Srpska • 856,68 KB

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

16 Decembra, 2015 • Propisi, Republika Srpska, Zakoni • 218,49 KB

Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć i njegu u kući

18 Decembra, 2013 • Pravilnici, Propisi, Republika Srpska • 205,27 KB

Pravilnik o ostvarivanju prava na dnevno zbrinjavanje

18 Decembra, 2013 • Pravilnici, Propisi, Republika Srpska • 197,17 KB

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

19 Septembra, 2013 • Propisi, Republika Srpska, Zakoni • 55,50 KB

Pravilnik o pravu na medicinska sredstva

10 Decembra, 2012 • Pravilnici, Propisi, Republika Srpska • 463,70 KB

Pravilnici iz boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

30 Oktobra, 2012 • Pravilnici, Propisi, Republika Srpska • 253,70 KB

Odluku o načinu ostvarivanja prava invalida na ekonomsku podršku

31 Jula, 2012 • Odluke, Propisi, Republika Srpska • 512,50 KB

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida

4 Aprila, 2012 • Propisi, Republika Srpska, Zakoni • 141,21 KB

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

23 Decembra, 2011 • Propisi, Republika Srpska, Zakoni • 295,17 KB

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

30 Jula, 2010 • Federacija BiH, Propisi, Zakoni • 568,88 KB

Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata

15 Marta, 2010 • Propisi, Republika Srpska, Zakoni • 97,85 KB

Pravilnik o ocjenjivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite

26 Februara, 2004 • Pravilnici, Propisi, Republika Srpska • 448,59 KB