Korisnička podrška

Korisnička podrška je ohrabrenje i podrška od strane kolege koji je je prošao kroz slične poteškoće u cilju vraćanja samopouzdanja, sposobnosti i autonomije u donošenju i sprovođenju vlastitih odluka. Putem korisničke podrške stvara se prilika preživjelom da podijeli svoje teško iskustvo sa nekim ko iskreno razumije njihovu bol.

Korisnička podrška doprinosi:

  • Povezivanju korisnika sa drugim pružaocima usluga
  • Pomaže korisnike da nauče nove radne vještine, pronađu posao, započnu sopstveni mali biznis
  • Pruža informacije o pravima i zakonima, uči korisnike o samozagovaranju
  • Pruža uzor, dovodi korisnike u ponovne društvene kontakte
  • Doprinosi individualnom planu oporavka koji se radi posebno za svakog korisnika u kojem učestvuju korisnik (porodica), profesionalci i pomagač koji pruža podršku. U izradi individualnog plana oporavka Individualni plan oporavka provodi sam korisnik uz podršku
  • Uključuje porodice u oporavak korisnika
  • Podiže samopouzdanje
  • Promoviše autonomiju
  • Omogućava korisniku da donosi i provodi svoje vlastite odluke
  • Omogućava da korisnik bude osnažen i da doprnosi razvoju svoje lokalne zajednice

MI VJERUJEMO DA SE, UZ PRAVU PODRŠKU, SVAKO OD NAS MOŽE USPJEŠNO OPORAVITI OD PREŽIVLJENE TRAUME !!!

Podijelite lična iskustva sa našim korisnicima, amputiranim licima. Pošaljite nam pitanja, komentare, lične priče, sve što je predmet Vašeg interesovanja, a niste imali priliku ili mogućnost da pitate, kažete, podijelite sa ljudima koji imaju ista iskustva kao i Vi. Naše osoblje će vas kontaktirati i uzajamno podijeliti iskustva sa Vama, pružiti Vam pomoć i podršku u zavisnosti od Vaših potreba.