Doniraj

Instrukcije za uplatu donacije za podršku aktivnosti Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske možete izvršiti na sledeći način:

Uplate u zemlji

Primalac:
Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske

Svrha uplate:
Uplata donacije

Broj računa:
562 100 8000 5196 08

Ime banke:
NLB, a.d. banka, Banja Luka

Adresa banke:
Milana Tepića br.4., 78 000 Banja Luka

Uplate iz inostranstva

IBAN:
BA 395620998037118921

Primalac:
Organizacija amputiraca UDAS RS Banja Luka

Adresa:
Sime Miljuša 2, 78 102 Banja Luka

SWIFT BIC:
RAZBBA22

Ime banke:
NLB banka a.d.

Adresa banke:
Milana Tepića 4, 78 000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina