Federacija BiH

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba s invaliditetomНово

10 Septembra, 2023 • Federacija BiH, Propisi, Zakoni • 264,33 KB

Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodicaНово

10 Septembra, 2023 • Federacija BiH, Propisi, Zakoni • 454,31 KB

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

14 Aprila, 2022 • Federacija BiH, Propisi, Zakoni • 2,21 MB

Prijedlog strategije zapošljavanja u FBiH

20 Maja, 2021 • Federacija BiH, Propisi, Strategije • 1,06 MB

Strategija socijalnog uključivanja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021-2027.

10 Decembra, 2020 • Federacija BiH, Propisi, Strategije • 2,07 MB

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

30 Jula, 2010 • Federacija BiH, Propisi, Zakoni • 568,88 KB