Република Српска

Захтјев за ослобађање плаћања путарине на аутопутевима и брзим путевима у Републици СрпскојНово

9 септембра, 2023 • Правилници, Прописи, Република Српска • 38,47 KB

Стратегијa унапређењa друштвеног положаја лица са инвалидитетом 2017-2026Ново

1 септембра, 2023 • Прописи, Република Српска, Стратегије • 2,18 MB

Правилник о остваривању права на поврат доприносаНово

9 марта, 2023 • Правилници, Прописи, Република Српска • 246,00 KB

Одлука о остваривању права на новчани стимулансНово

9 марта, 2023 • Одлуке, Прописи, Република Српска • 625,53 KB

Правилник о поступку и начину остваривања права на ослобађање плаћања путарине

26 новембра, 2019 • Правилници, Прописи, Република Српска • 339,06 KB

Закон о измјенама и допунама закона о социјалној заштити

24 октобра, 2019 • Закони, Прописи, Република Српска • 120,50 KB

Закон о измјенама и допунама закона о јавним путевима

8 октобра, 2019 • Закони, Прописи, Република Српска • 227,64 KB

Правилник о условима и начину остваривања права на продужену медицинску рехабилитацију

27 фебруара, 2018 • Правилници, Прописи, Република Српска • 856,68 KB

Закон о раду

12 јануара, 2016 • Закони, Прописи, Република Српска • 505,62 KB

Закон о измјенама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању

16 децембра, 2015 • Закони, Прописи, Република Српска • 218,49 KB

Правилник о остваривању права на помоћ и његу у кући

Овим правилником утврђују се начин остваривања права на помоћ и његу у кући, врсте услуга помоћи и његе у кући, као и учешће корисника и њихових сродника у трошковима помоћи и његе у кући.

18 децембра, 2013 • Правилници, Прописи, Република Српска • 205,27 KB

Правилник о остваривању права на дневно збрињавање

18 децембра, 2013 • Правилници, Прописи, Република Српска • 197,17 KB

Закон о измјенама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању

19 септембра, 2013 • Закони, Прописи, Република Српска • 55,50 KB

Правилник о праву на медицинска средства

10 децембра, 2012 • Правилници, Прописи, Република Српска • 463,70 KB

Правилници из борачко-инвалидске заштите Републике Српске

30 октобра, 2012 • Правилници, Прописи, Република Српска • 253,70 KB

Одлуку о начину остваривања права инвалида на економску подршку

31 јула, 2012 • Одлуке, Прописи, Република Српска • 512,50 KB

Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида

4 априла, 2012 • Закони, Прописи, Република Српска • 141,21 KB

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

23 децембра, 2011 • Закони, Прописи, Република Српска • 295,17 KB

Закон о заштити цивилних жртава рата

15 марта, 2010 • Закони, Прописи, Република Српска • 97,85 KB

Правилник о оцјењивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите

26 фебруара, 2004 • Правилници, Прописи, Република Српска • 448,59 KB