Република Српска

Захтјев за ослобађање плаћања путарине на аутопутевима и брзим путевима у Републици СрпскојНово

септембар 9, 2023 • Правилници, Прописи, Република Српска • 38,47 KB

Стратегијa унапређењa друштвеног положаја лица са инвалидитетом 2017-2026Ново

септембар 1, 2023 • Прописи, Република Српска, Стратегије • 2,18 MB

Правилник о остваривању права на поврат доприноса

март 9, 2023 • Правилници, Прописи, Република Српска • 246,00 KB

Одлука о остваривању права на новчани стимуланс

март 9, 2023 • Одлуке, Прописи, Република Српска • 625,53 KB

Правилник о поступку и начину остваривања права на ослобађање плаћања путарине

новембар 26, 2019 • Правилници, Прописи, Република Српска • 339,06 KB

Закон о измјенама и допунама закона о социјалној заштити

октобар 24, 2019 • Закони, Прописи, Република Српска • 120,50 KB

Закон о измјенама и допунама закона о јавним путевима

октобар 8, 2019 • Закони, Прописи, Република Српска • 227,64 KB

Правилник о условима и начину остваривања права на продужену медицинску рехабилитацију

фебруар 27, 2018 • Правилници, Прописи, Република Српска • 856,68 KB

Закон о раду

јануар 12, 2016 • Закони, Прописи, Република Српска • 505,62 KB

Закон о измјенама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању

децембар 16, 2015 • Закони, Прописи, Република Српска • 218,49 KB

Правилник о остваривању права на помоћ и његу у кући

Овим правилником утврђују се начин остваривања права на помоћ и његу у кући, врсте услуга помоћи и његе у кући, као и учешће корисника и њихових сродника у трошковима помоћи и његе у кући.

децембар 18, 2013 • Правилници, Прописи, Република Српска • 205,27 KB

Правилник о остваривању права на дневно збрињавање

децембар 18, 2013 • Правилници, Прописи, Република Српска • 197,17 KB

Закон о измјенама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању

септембар 19, 2013 • Закони, Прописи, Република Српска • 55,50 KB

Правилник о праву на медицинска средства

децембар 10, 2012 • Правилници, Прописи, Република Српска • 463,70 KB

Правилници из борачко-инвалидске заштите Републике Српске

октобар 30, 2012 • Правилници, Прописи, Република Српска • 253,70 KB

Одлуку о начину остваривања права инвалида на економску подршку

јул 31, 2012 • Одлуке, Прописи, Република Српска • 512,50 KB

Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида

април 4, 2012 • Закони, Прописи, Република Српска • 141,21 KB

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

децембар 23, 2011 • Закони, Прописи, Република Српска • 295,17 KB

Закон о заштити цивилних жртава рата

март 15, 2010 • Закони, Прописи, Република Српска • 97,85 KB