О нама

Организација ампутираца УДАС Републике Српске је невладина организација која окупља жртве мина, ампутирце и чланове њихових породица да остваре своја права и интегришу се у заједницу. Организација је основана 2002. године, а основали су је жртве мина за пружање подршке другим жртвама мина. Организација дјелује на простору Републике Српске путем регионалних удружења у Бањалуци, Градишци, Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву и Требињу као и у Федерацији БиХ путем координатора.

Циљна група

Жртве мина, ампутирци и чланови њихових породица. Чланови Организације могу бити и друга лица која желе да буду чланови наше организације и који прихватају програм рада и Статут.

Визија

Стварање просперитетног друштва, друштва без баријера и предрасуда у којем сви имају једнаке могућности.

Циљеви

Промоција, заштита и унапређење људских права жртава мина, ампутираца; Обезбјеђење примјене међународних, регионалних, ентитетских и државних докумената, закон и других прописа о правима лица са инвалидитетом, анализа примјене тих аката и залагање за напредније законодавство; Обезбјеђење учешћа ампутираца, жртава мина и других лица са инвалидитетом у процесу креирања инвалидских политика, стратегија, закона и других прописа који се тичу лица са инвалидитетом; Остваривање међунардоне сарадње са релевантним институцијама које промовишу права лица са инвалидитетом и помажу рјешавању тих питања; Пружање подршке кроз пројектне активности у области здравља, медицинске и социјалне рехабилитације, образовања, оспособљавања, професионалне рехабилитације и запошљавања, економског оснаживања, стамбеног збрињавања, заговарања за поштовање концепта људских права у области инвалидитета, културе и спорта;

На основу постигнутих резултата и пружене подршке особама са инвалидитетом, 2006. године Организација УДАС је одлуком Владе Републике Српске проглашена Организацијом од јавног интереса за Републику Српску.

Програм рада

Програмске активности Организације УДАС имају за циљ побољшање квалитета живота ампутираца, жртава мина као и чланова њихове породице у правцу што обухватније и потпуније интеграције у заједницу. У складу са наведеним Организација програмске активности реализују кроз неколико области:

  • Област здравља и социјалне заштите
  • Област економска реинтеграција
  • Област законске регулативе
  • Област културе
  • Област спорта

Све програмске и пројектне активности Организација реализује у партнерству са Владом Републике Српске, градом Бања Лука као и са другим министарствима на нивоу Босне и Херцеговине, те невладиним и међународним организацијама.