Održan sastanak Interresornog tijela Vlade Republike Srpske za podršku licima sa invaliditetom

Za Web_200901924Šesti sastanak sa članovima Interresornog tijela Vlade Republike Srpske za podršku licima sa invaliditetom održan je juče u Vladi Republike Srpske na kojem je bilo riječi o prednacrtu Strategije za izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom od 2016. do 2026. godine sa akcionim planovima. više informacija

Posted in Vijesti | Tagged | Leave a comment

Isplata za juni prema Zakonu o socijalnoj zaštiti

Socijala jul 2016_107534950Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na obaveze Republike Srpske, Vlada Republike Srpske uplatila je lokalnim zajednicama redovna mjesečna sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica u iznosu od 50% potrebnih sredstava. više informacija

Posted in Vijesti | Leave a comment

Konkurs za kulturnu manifestaciju ”Jesen grafike 2016”

petra-jovanovska-udasUmjetnički savjet Galerije UDAS Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor grafičara/ki u okviru kulturne manifestacije ”Jesen grafike 2016”. Rok za prijavu je 15. septembar 2016. godine. više informacija

Posted in Vijesti | Tagged | Leave a comment