Донирај

Инструкције за уплату донације за подршку активности Организације ампутираца УДАС Републике Српске можете извршити на следећи начин:

Уплате у земљи

Прималац:
Организација ампутираца УДАС Републике Српске

Сврха уплате:
Уплата донације

Број рачуна:
562 100 8000 5196 08

Име банке:
НЛБ, а.д. банка, Бања Лука

Aдреса банке:
Милана Тепића бр.4., 78 000 Banja Luka

Уплате из иностранства

IBAN:
BA 395620998037118921

Прималац:
Оrganizacija amputiraca UDAS RS Banja Luka

Aдреса:
Sime Miljuša 2, 78 102 Banja Luka

SWIFT BIC:
RAZBBA22

Име банке:
NLB banka a.d.

Aдреса банке:
Milana Tepića 4, 78 000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina