Позив за достављање понуда за водитеља/ицу тренинга

Хелсиншки парламент грађана Бања Лука за потребе пројекта “Заједнице различитих, али равноправних грађана“, тражи пружатеља услуге за реализацију тренинга: “Мониторинг и извјештавање за потребе писања алтернативних извјештаја”.

  1. Сврха ангажовања
    Особа/е или правно лице се ангажује за реализацију дводневног тренинга на тему “Праћење примјене закона и политика који се односе на права особа са инвалидитетом, писање извјештаја и анализа о положају и правима особа са инвалидитетом за потребе писања алтернативних извјештаја о напретку БиХ на путу европских интеграција, односно алтернативних извјештаја о апликацији БиХ за чланство у Европској унији, као и алтернативних извјештаја о примјени Коневенције о правима особа са инвалидитетом”.

  2. Циљ
    Стицање знања и увида у методологију прикупљања података, праћења примјене закона и начина писања извјештаја и анализа о положају, потребама и правима особа са инвалидитетом који ће се корисити за алтернативне извјештаје, али и као основе за заговарачке акције усмјерене на побољшање права особа за инвалидитетом у БиХ и хармонизацију домаћих закона са ЕУ правном стечевином.

Рок за подношење пријава за ангажовање Пружаоца услуге за реализацију тренинга је 18.05.2019.године, односно 15 дана од објаве Позива.

Детаље позива можете преузети у наставку Poziv-za-Trenera-monitoring-i-izvještavanje-hCa_030519-1.docx


Објављено

у

од

Ознаке: