Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
04
May
2018

Javni poziv

Projekat „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ je finansiran od Evropske unije, a implementiran od World Vision-a u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS”. U okviru pomenutog projekta, Organizacija amputiraca “UDAS”, sa adresom Sime Miljuša 2, 78000 Banja Luka, Bosna i Her...