Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
14
Sep
2018

Završena distribucija alata i mašina za 54 korisnika

World Vision i Organizuacija amputiraca UDAS završile su proces distribucije alata i opreme za 54 korisnika, žrtava mina u 11 opština u Bosni i Hercegovini. Distribucija alata i opreme vršila se u okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ kojeg finansira Evropske unije, a realizuje i World Vision-a u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS”.

U protekla dva mjeseca, koliko je trajala distribucija, dodijeljene su mašine, alati i oprema za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno potrebni resursi za pokretanja ili proširenja biznis plana odabranih korisnika u 11 opština u Bosni i Hercegovini.

Projekt ''Integrisana socio - ekonomska podrška žrtvama mina u Bosni i Hercegovini'' je zamišljen kao dvogodišnji proces socio-ekonomskog osnaživanja žrtava mina u 11 minama ugroženih opština (Čajniče, Zvornik, Stanari, Doboj, Konjic, Travnik, Donji Vakuf, Lukavac, Velika Kladuša, Bihać i Bosanska Krupa) u BiH kroz intregrisan pristup, s ciljem poboljšanja njihovog ekonomskog statusa, kvalitetnijeg pristupa odgovarajućim rehabilitacijskim uslugama u zajednici i podizanja svijesnosti o pravima, doprinosu i sposobostima žrtava mina.