Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
14
Apr
2020

Zašto je tokom epidemije COVID 19 potrebno dodatno obratiti pažnju za osobe sa invaliditetom?

U martu 2020. godine, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je epidemiju bolesti izazvane novim koronavirusom COVID 19 pandemijom usljed brzine i razmjere širenja. SZO i institucije nadležne za zaštitu javnog zdravlja u cijelom svijetu preduzimaju mjere na zaustavljanju epidemije COVID-19. Određene grupe stanovništva, kao što su osobe sa invaliditetom, mogu biti u većoj mjeri pogođene od drugih. Ovaj uticaj može se ublažiti jednostavnim postupcima i zaštitnim mjerama ključnih aktera.

Zašto je tokom epidemije COVID 19 potrebno dodatno obratiti pažnju za osobe sa invaliditetom? Potrebno je preduzeti mjere kojima će se obezbijediti da osobe sa invaliditetom u svakom trenutku imaju pristup zdravstvenim uslugama i informacijama o zaštiti javnog zdravlja, između ostalog i o epidemiji COVID 19. Epidemija može nesrazmjerno uticati na osobe sa invaliditetom zbog većeg prekida usluga od kojih zavise. Ove prepreke mogu se smanjiti odgovarajućim mjerama ključnih aktera.

U nastavku možete pogledati preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za ublažavanje mjera uticaja COVID 19 na osobe sa invaliditetom Preporuke_SZO.docx