Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
27
Jun
2017

Trening o pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija i medijskih sadržaja namijenjenih osobama sa invaliditetom

Trening o pristupačniosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i medijskih sadržaja namijenjenih osobama sa invaliditetom održava se danas, 27. juna u hotelu Bosna, Kralja Petra I Karađorđevića 97. u Banja Luci.

Cilj događaja je jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI) putem treninga o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT) na temu pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i medijskih sadržaja namijenjenih osobama sa invaliditetom (OSI). Trening je koncipiran na osnovu analize odgovora organizacija osoba sa invaliditetom, preduzeća koja zapošljavaju OSI, te pojedinaca na pitanje o potrebnim i bitnim uslugama podrške iz savremenih informaciono-komunikacijskih tehnologija (IKT) iz upitnika „Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u BiH“ koji je bio polazna osnova za izradu istoimenog FSU u BiH dokumenta.

Trening je jedna od aktivnosti koju Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) provode u okviru projekta Program održivosti civilnog društva (CSSP) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Na treningu učestvuju i predstavnici Organizacije UDAS RS.