Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19
Dec
2017

Sastanak država potpisnica Sporazuma o zabrani mina

Šesnaesti sastanak država potpisnica (16MSP) Sporazuma o zabrani mina počeo je 18. decembra 2017. godine u kancelariji UN-a u Beču, Austrija.

Na sastanku učestvuju i dva predstavnika Organizacije UDAS, Zoran Ješić i Vesna Vujaković od kojih je jedan, Zoran Ješić, preživjeli od mine koji će se u ime žrtava mina iz cijelog svijeta obratiti svim učesnicima sastanka , odnosno državama potpisnicama Sporazuma o zabrani mina.

Ove godine obilježava se 20 godina od usvajanja Sporazuma o zabrani mina koji je usvojen 3.decembra 1997. godine. Nakon usvajanja, sporazum je potpisan od strane 122 država, a stupio je na snagu 1. marta 1999. godin. Do danas, 162 nacije formalno se pridružio sporazum.

Njegova Ekselencija Thomas Hajnoczi, ambasador Austrije u Ujedinjenim nacijama u Ženevi predsjedavaće 16-im sastankom država potpisnica. Ambasador Hajnoczi će se fokusirati na pomoć žrtvama mina, razminiranju kao i Sporazumu o zabrani mina.

Sastanak predstavlja dobru priliku za međunarodnu zajednicu da se prezentuje ono što je do sada postignuto u pogledu zaliha mina, te da se potvrde obaveze a to je ''Svijet bez mina do 2025 godine''.