Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
04
Feb
2019

Rezultati konkursa za izlagačke aktivnosti Kulturnog centra UDAS za 2019. godinu

Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS Banjaluka, u sastavu mr Srđan Kosić, grafika, mr Milan Krajnović, grafika, mr Tatjana Ratković Bosnić, grafika i mr Maja Šolak Bataković, izvršio je odabir pristiglih prijava u okviru raspisanog Javnog konkursa za izlagačke aktivnosti Kulturnog centra UDAS Banja Luka za 2019. godinu.

U okviru izlagačkih aktivnosti predstaviće se sljedeći odabrani kandidati/kinje:

  1. Aleksandra Kuzmanović, BiH
  2. Hasan Bekanović, BiH
  3. Karolina Marušić, BiH
  4. Miroslav Stakić, BiH
  5. Marko Veljković, Srbija

Na raspisani Javni konkurs za odabir samostalnih izložbi iz oblasti slikarstva za umjetnike/ce sa i bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2019. godinu prijavilo se ukupno 10 kandidata/kinja iz BiH i Srbije.

Program izlagačkih aktivnosti reazlizovaće se u periodu od februar do septembra 2019. godine u Kulturnom centru UDAS Banjaluka.