Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
26
Sep
2018

Radionica za izradu ''Modela inovativnog pristupa u sticanju znanja i vještina zdravstvenih radnika o ophođenju prema licima s invaliditetom, kroz obrazovni sistem ‘’

Radionica za izradu ''Modela inovativnog pristupa u sticanju znanja i vještina zdravstvenih radnika o ophođenju prema licima s invaliditetom, kroz obrazovni sistem'' održana je danas, 26.09.2018. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

U okviru Radionice predstavljena je Brošura za zdravstvene radnike o ophođenju prema licima s invaliditetom ‘’Sami možemo tako malo; Zajedno možemo učiniti mnogo‘’ koju je, u saradnji s licima s invaliditetom i njihovim organizacijama, izradila MyRight - Empowers people with disabilities, Krovna organizacija pokreta osoba s invaliditetom iz Švedske, koja djeluje u Bosni i Hercegovini.

Radionicu je organizovao Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Savezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske (MeNeRaLi ) kao jednu od aktivnosti Projekta ‘’Obilježavanje jubileja Saveza – 25 godina postojanja i rada‘’, a u cilju unaprjeđenja zdravstvene zaštite lica s invaliditetom, kroz usavršavanje procesa obrazovanja zdravstvenih radnika.

Na radionici je, između ostalog, predstavljena tema ''Korisnička podrška'' koju je prezentovao Željko Volaš, predsjednik Organizacije amputiraca UDAS RS.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Ranko Škrbić, naglasio je i pozvao lica sa invaliditetom da dođu i posjete studente na fakultetu, da ispričaju svoje priče, da sa studentima podijele svoja iskustva kako je živjeti sa guibitkom ekstremiteta. Takođe, dekan je pozvao i studente da posjete organizacije osoba sa invaliditetom i volontiraju u njima, te se i na taj način upoznaju sa životom lica sa invaliditetom.