Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19
Dec
2017

Predstavnici Organizacije UDAS učesnici sastanka država potpisnica Sporazuma o zabrani mina

Predstavnici Organizacije amputiraca UDAS, Zoran Ješić, preživjela žrtva od mine i Vesna Vujaković, socijalna radnica, učesnici su 16. sastanka država potpisinica Sporazuma o zabrani mina koji se održava od 18.- 21. decembra 2017. godine u Beču, Austrija. Organizator sastanka je Međunarodna kampanja za zabranu mina (ICBL www.icbl.org).

Prva dva dana 16. MSP u Beču predstavnici naše organizacije su, osim plenarnog dijela sastanka, učestvovali i na dva prateća događaja, na kojima su uzeli aktivno učešće u diskusijama, zbog čega su nam organizatori ovih događaja iskazali posebnu zahvalnost i poštovanje.

Tokom današnjeg sastanka, predstavnici UDAS-a učestvovali su i na pratećem događaju, koji je bio od velike važnosti za nas, jer je namjera organizatora bila da se stekne jedna šira slika o izvorima finansiranja za podršku žrtvama mina i iznosima koji su pojedinim državama potrebni za podršku do 2025. Moderator događaja je bio g-din Alizada Firoz iz ICBL-a, a izlagali su Džes Markt, savjetnik Međunarodnog komiteta crvenog krsta za sport i inkluziju, Mariana Šulce, konsultant za ljudska prava i Loren Persi, ICBL posmatrač i koordinator za podršku žrtvama mina.

Zaključak diskusije je da su žrtve mina kao osobe sa invaliditetom, nažalost izložene višestrukoj diskriminaciji u različitim vremenskim etapama. Takođe, zaključeno je da je isključivanje žrtava mina (u slučaju izostanka podrške žrtvama mina kao dijela protivminske akcije) mnogo skuplje za države od inkluzije (koja je na sceni kada imamo visoku svijest o značaju podrške žrtvama mina i njihovim porodicama), što države nažalost veoma teško shvataju i prihvataju. G-din Persi je istakao činjenicu da sredstva donatora namjenjena za podrušku žrtvama mina, nažalost rapidno opadaju, te to predočio i na odgovarajućem dijagramu, gdje je bilo uočljivo da je taj iznos sa 105 miliona dolara iz 2010. godine spao na 35 miliona dolara 2015. godine.

Tokom jučerašnjeg dana Zoran Ješić i Vesna Vujaković prisustvovali su događaju na kojem su ICBL-ovi posmatrači u kratkim crtama upoznali sa dinamikom provođenja politike zabrane protivpješadijskih mina i zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava nakon rata, procesom deminiranja, žrtvama i naporima koji se ulažu kako bi se garantovala prava i spoznale stvarne potrebe žrtava mina kroz proces pružanja podrške žrtvama mina i njihovim porodicama.

''Mi smo iskoristili priliku da se zahvalimo EU delegaciji u BiH za finansijsku podršku dva projekta koja se trentno realizuju u BiH u oblasti podrške žrtvama mina (jedan koji imlementira i naša organizacija sa World Vision Austria, i drugi implementiran od strane njemačke organizacia ASB ukupne vrijednosti 700.000 evra), te njemačkoj vladi koja je obezbjedila sredstva (100.000 evra) za izradu funkcionalnih protetetičkih pomala za 40 žrtava mina u BiH. Istakli smo i da je naša vlada učestvovala sa 30.000 evra u finansiranju projekata podrške žrtvama mina koje implementira naša organizacija. Osim toga, podržali smo i diskusije g-dina Markta i g-đe Šulce i bili jedini koji smo iznijeli konkretnu procjenu o potrebnom iznosu sredstava za podršku žrtvama mina u BiH do 2025. godine, odnosno da BiH za tu svrhu treba oko 3.000.000 evra na godišnjem nivou, odnosno oko 24.000.000 evra u periodu do 2025, uz napomenu da je ovo ipak samo procjena i da ove iznose treba uzeti sa rezervom'', izjavio je Zoran Ješić, žrtva mine.