Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
03
May
2019

Poziv za dostavljanje ponuda za voditelja/icu treninga

Helsinški parlament građana Banja Luka za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, traži pružatelja usluge za realizaciju treninga: “Monitoring i izvještavanje za potrebe pisanja alternativnih izvještaja”.

  1. Svrha angažovanja Osoba/e ili pravno lice se angažuje za realizaciju dvodnevnog treninga na temu “Praćenje primjene zakona i politika koji se odnose na prava osoba sa invaliditetom, pisanje izvještaja i analiza o položaju i pravima osoba sa invaliditetom za potrebe pisanja alternativnih izvještaja o napretku BiH na putu evropskih integracija, odnosno alternativnih izvještaja o aplikaciji BiH za članstvo u Evropskoj uniji, kao i alternativnih izvještaja o primjeni Konevencije o pravima osoba sa invaliditetom”.

  2. Cilj Sticanje znanja i uvida u metodologiju prikupljanja podataka, praćenja primjene zakona i načina pisanja izvještaja i analiza o položaju, potrebama i pravima osoba sa invaliditetom koji će se korisiti za alternativne izvještaje, ali i kao osnove za zagovaračke akcije usmjerene na poboljšanje prava osoba za invaliditetom u BiH i harmonizaciju domaćih zakona sa EU pravnom stečevinom.

Rok za podnošenje prijava za angažovanje Pružaoca usluge za realizaciju treninga je 18.05.2019.godine, odnosno 15 dana od objave Poziva.

Detalje poziva možete preuzeti u nastavku Poziv-za-Trenera-monitoring-i-izvještavanje-hCa_030519-1.docx