Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
12
Mar
2018

Potpisivanje ugovora sa korisnicima projekta ''Integrisana socio - ekonomska podrška žrtvama mina u BiH''

Dana 13.03.2018. godine u opštinama Bosanska Krupa, Velika Kladuša i u Gradu Bihać biće upriličeno potpisivanje ugovora između predstavnika World Vision Austria i partnera Organizacije UDAS i korisnika projekta "Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH" kojeg finansira Europska Unija.

Potpisivanje ugovora sa korisnicima u Opštini Bosanska Krupa najavljeno je za 09:00 sati u prostorijama opštine, u opštini Velika Kladuša potpisivanje će biti u 11:00 sati, dok će potpisivanje ugovora sa korisnicima iz grada Bihać biti obavljeno u 13:00 sati u prostorijama gradske uprave.

World Vision Austria, u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca “UDAS” i podršku BHMAC-a i partnerskih opština, implementira dvogodišnji projekat “Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” u 11 minama ugroženih opština u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat se implementira u 11 minama ugroženih opština u BiH: Bihać, Bosanska Krupa, Čajniče, Doboj, Donji Vakuf, Konjic, Lukavac, Stanari, Travnik, Velika Kladuša i Zvornik. Sveukupni cilj projekta je doprinjeti socio-ekonomskom razvoju minama ugroženih područja kroz održivu socio-ekonomsku integraciju žrtava mina u BiH Specifiči cilj je osnaživanje i socio-ekonomska integraciji žrtava mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih opština u BiH.

Projekt će unaprijediti status žrtva mina i njihovih porodica kroz integrisanu podršku sa sljedećim komponentama: a) ekonomska podrška žrtvama mina i njihovim porodicama kroz povećanje porodičnog prihoda pokretanjem ili proširenjem profitabilnog biznisa, b) društvene aktivnosti i podizanje kapaciteta koja će ojačati papirticipaciju žrtava mina i njihov pristup odgovarajućim rehabilitacijskim uslugama u zajednici i c) podizanje svijesnosti o statusu, doprinosu i sposobostima žrtava mina u saradnji sa medijima.