Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22
Sep
2018

Podizanje kapaciteta korisnika u okviru projekta ''Integrisana-socio ekonomska podrška žrtvama mina u BiH''

Korisnici projekta ''Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvam mina u BiH'' iz 11 minama ugroženih opština/gradova u Bosni i Hercegovini, posjetili su sajmove poljoprivrede koji su održani u Sarajevu, Bihaću, Bijeljini i Prozor-Rami. Posjete sajmovima imale su za cilj podizanje kapaciteta korisnika projekta kako bi vlastite biznise unaprijedili, poboljšali plasman proizvoda, unaprijedili proizvodnju, uspostavili kontakte sa istim ili sličnim biznis idejama.

Projekt ''Integrisana socio - ekonomska podrška žrtvama mina u Bosni i Hercegovini'', kojeg realizuje World Vision u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS, a finansira Evropska unija, zamišljen je kao dvogodišnji proces socio-ekonomskog osnaživanja žrtava mina u 11 minama ugroženih opština (Čajniče, Zvornik, Stanari, Doboj, Konjic, Travnik, Donji Vakuf, Lukavac, Velika Kladuša, Bihać i Bosanska Krupa) u BiH kroz intregrisan pristup, s ciljem poboljšanja njihovog ekonomskog statusa, kvalitetnijeg pristupa odgovarajućim rehabilitacijskim uslugama u zajednici i podizanja svijesnosti o pravima, doprinosu i sposobostima žrtava mina.