Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22
Jun
2017

MyRight konferencija 2017

MyRight u saradnji sa pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz Bijeljine, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle organizuje konferenciju pod nazivom "Doprinos osoba s invaliditetom inkluziji u Bosni i Hercegovini'' koja će se održati 23. i 24. juna 2017. godine u hotelu "Terme” na Ilidži u Sarajevu.

Cilj konferencije je predstavljanje ostvarenih rezultata procesa zagovaranja za inkluziju osoba s invaliditetom u zdravstvu i implementaciju UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji će učestvovati predstavnici nevladinog i vladinog sektora koji su, kao saradnici koalicija organizacija osoba s invaliditetom, doprinijeli pozitivnim pomacima na polju poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Specijalni gost drugog dana konferencije će biti član UN Komiteta za prava osoba s invaliditetom, bivši izvjestilac ovog Komiteta za Bosnu i Hercegovinu, Laszlo Lovaszy.

Konferencija "Doprinos osoba s invaliditetom inkluziji u Bosni i Hercegovini" se organizuje u sklopu projekta "Konkretna inkluzija osoba s invaliditetom u zdravstvu u Bosni i Hercegovini i implementacija UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini". Ovaj projekt su realizovale koalicije organizacija osoba s invaliditetom iz regije Bijeljine, Doboja, Mostara, Sarajeva, i Tuzle koje su od 2010. godine dio programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija koje u Bosni i Hecegovini sprovodi MyRight.

Izvor: www.myright.ba