Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
23
Oct
2017

Ministri Bogdanić i Savanović na sastanku sa predstavnicima udruženja RVI

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić, ministar rada i boračko-ivlaidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović i v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić sastali su se danas sa predstavnicima Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske, predstavnicima Udruženje RVI ‘’Slankamenci’’ i Boračke organizacije Banja Luka.

Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim pitanjima i izazovima sa kojima se suočavaju ratni vojni invalidi, ali i o dosadašnjoj saradnji u oblasti unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Razgovarano je i o načinima obezbjeđivanja orotopedskih pomagala kao i o njihovom kvalitetu u skladu sa funkcionalim potrebama osoba sa invaliditetom. Učesnici sastanka su dogovorili da Vlada Republike Srpske u narednom periodu obezbijedi novčana sredstva, koja bi ove kategorije dobijale za nabavku ortopedskih pomagala.

Takođe, razgovarano je da se posredstvom Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske omogući ovim kategorijama da jednom godišnje odu na banjsko liječenje bez obzira na indikacije i to po pojednostavljenoj proceduri za ostvarivanje ovog prava.

Predstavnici Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske, Udruženja RVI ‘’Slankamenci’’ i Boračke organizacije Banja Luka izrazili su potrebu da neophodnu psihosocijalnu pomoć mogu da dobiju i izvan centara za mentalno zdravlje i za vrijeme banjskog liječenja. Na današnjem sastanku dogovoreno je da se ovoj kategoriji omogući takva vrsta podrške.

Izvor:www.vladars.net