16
Mar
2018

Kriteriji za odobravanje novčanih sredstava ratnim vojnim invalidima za kupovinu ortopedskih pomagala u 2018. godini

U cilju realizacije zahtjeva da se ratnim vojnim invalidima, amputiracima i paraplegičarima omogući da umjesto ortopedskog pomagala dobiju novčana sredstva, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske su dana 02.03.2018. godine potpisali Protokol o saradnji, kojim je obezbijeđena mogućnost da ratni vojni invalidi Odbranbeno - otadžbinskog rata Republike Srpske pravo na medicinsko sredstvo, kao segment prava na zdravstvenu zaštitu propisanog Zakonom o zdravstvenom osigiranju, ostvare kod Ministarstva u vidu novčanih sredstava.

U smislu tog protokola, ratni vojni invalid Odbranbeno - otadžbinskog rata Republike Srpske može da odluči da li će pravo na medicinsko sredstvo ostvariti kod Ministarstva, te u tom slučaju to pravo ne može ostvariti kod Fonda.

Budžetom Republike Srpske za 2018. godinu na zahtjev Ministarstva uspostavljena je nova budžetska pozicija - grant - 416100 - ''Tekuće doznake za kupovinu ortopedskih pomaga RVI amputircima i paraplegičarima''.

U skladu sa potpisanim Protokolom i navedenom budžetskom linijom, Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite je donio Kriterije za odobravanje novčanih sredstava ratnim vojnim invalidima za kupovinu ortopedskog pomagala u 2018. godini,

Sastavni dio Kriterija je i Obrazac zahtjeva za odobrenje novčanih sredstava za kupovinu ortopedskog pomagala. Obrazac zahtjeva je dostupan i u opštinama u Republici Srpskoj u odjeljenjima za boračko invalidsku zaštitu.

U nastavku možete preuzeti Obrazac zahtjeva Образац Захтјева за уплату новачних средстава за набавку ортопедског помагала.docx

U nastavku možete preuzeti Kriterije za odobravanje novčanih sredstava ratnim vojnim invalidima za kupovinu ortopedskog pomagala u 2018. godini Kriterije za odobravanje novčanih sredstava ratnim vojnim invalidima za kupovinu ortopedskog pomagala u 2018. godini.pdf