Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
12
Jul
2018

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor 2 konsultanta za tehničku podršku razvoju malih biznisa

Projekat „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ (Ugovor br.: 2017/387-336) je finansiran od Evropske unije, a implementiran od World Vision-a u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS”. U okviru pomenutog projekta, Organizacija amputiraca “UDAS”, sa adresom Sime Miljuša 2, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za izbor 2 konsultanta za tehničku podršku razvoju malih biznisa.

Konsultanti će biti angažovani da osiguraju tehničku podršku za 50 korisnika, preživjelih od mina, iz 11 opština u BiH kroz podizanje nivoa tehničkog znanja o podržanim malim biznisima.

Kompletan tekst javnog poziva se može preuzeti na web adresi www.udas.rs.ba ili dobiti na zahtjev preko email-a [email protected]

Javni poziv za predaju ponuda je otvoren do 20. jula 2018. do 16 sati. Ponude u skladu sa uputstvom iz detaljne dokumentacije potrebno je dostaviti na e-mail [email protected]

Svi aplikanti će biti obavješteni o rezultatima ocjene ponuda do 31. jula 2018. godine. Odabir konsultanata će biti izvršen na osnovu tehničkih i finansijskih kriterija, kako je definisano pozivom.

Za sva pitanja molimo vas da nas kontaktirate na [email protected]

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku: Javni poziv za tehnicku podrsku malih biznisa.docx