Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
25
Nov
2019

Javne rasprave na Nacrt Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja

Javne rasprave na Nacrt Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja koji je usvojen na sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 24. oktobra 2019. godine, počinju danas u gradovima u Republici Srpskoj. Prva od ukupno šest javnih rasprava na navedeni Nacrt Zakona biće održana u Istočnom Sarajevu dana 25.11.2019. godine u 13:00 časova u Zgradi Gradske uprave, Skupštinska Sala.

Javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. Ukoliko želite da date svoj doprinos sa komentarima, prijedlozima I sugestijama, molimo Vas da ga pošaljete u dostavljenom Obrascu za prijedloge i dopune te pošaljete na email: [email protected], s napomenom „Nacrt Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja“.

Javne rasprave će biti održane sledećom dinamikom:

  1. Istočno Sarajevo 25.11.2019. u 13:00 časova u Zgradi Gradske uprave, Skupštinska Sala
  2. Trebinje, 26.11.2019. u 10:00 časova u Zgradi Gradske uprave, Skupštinska Sala
  3. Prijedor, 29.11.2019. u 10:00 časova u Zgradi Gradske uprave, II sšprat, velika sala
  4. Doboj, 09.12.2019. u 10:00 časova u Zgradi Gradske uprave, Skupštinska Sala
  5. Bijeljina, 10.12.2019. u 10:00 časova u Zgradi Gradske uprave, Skupštinska Sala
  6. Banja Luka, 17.12.2019. u 10:00 časova Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

U nastavku možete preuzeti Nacrt Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja i Obrazac za prijedloge i dopune na zakon.

Zakon o zastiti mentalnog zdravlja.pdf

Оbrazac za prijedloge i dopune na zakon - javna rasprava.docx