Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
25
Jan
2021

Analiza pristupačnosti web-stranica ključnih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini

Analiza pristupačnosti web-stranica ključnih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini je nastala u okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” koji finansira Evropska unija a provodi Organizacija amputiraca “UDAS” u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana “Nešto Više” iz Sarajeva.

Publikacija na sveobuhvatan način analizira domaće i međunarodno zakonodavstvo u oblasti web-pristupačnosti, kao i web-pristupačnost ključnih zakonodavnih i izvršnih institucija u Bosni i Hercegovni.

Kako web-sadržaji institucija zakonodavne i izvršne vlasti na državnom i entiteskom nivou ne zadovoljavaju minimalne standarde pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, preporuke za njihovo poboljšanje uključuju usvajanje standarda i njihovo usklađivanje sa direktivama Evropske unije koje se tiču pristupačnosti web-stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, te pristupačnosti proizvoda i usluga.

U nastavku možete pogledati tekst Analize Pristupacnost web-stranica kljucnih institucija u BiH.pdf