Javni poziv za banjsku rehabilitaciju za ratne vojne invalide i članove porodica poginulih boraca

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 1000 ratnih vojniih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko – klimatske zdravstvene ustanove.

Ovaj poziv se upućuje ratnim vojnim invalidima od I do X kategorije i članovima porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavak u skladu sa projektom banjske rehabilitacije.

Realizacija Projekta banjske rehabilitacije trajaće do 31. oktobra 2022. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po utvrđenim spiskovima korisnika. Pojedinačni boravak korisnika u banjsko klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.

Rok za prijavu na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listru “Glas Srpske“ ili od dana objabvljivanja na oglasnoj tabli opštine/grada.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku Јавни позив за бање у 2022. години_109897756.pdf


Објављено

у

од

Ознаке: