26
Sep
2018

Ženeva: Sastanak država potpisnica Ugovora o zabrani mina

Sedamnaesti sastanak država članica (17MSP) potpisnica Ugovora o zabrani upotrebe mina biće održan u Ženevi, Švajcarska, u periodu od 26. do 30. novembra 2018. godine. Riječ je o zvaničnom sastanku 164 države ugovornice Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenju, proizvodnji i prenosu protivparničkih mina i njihovom uništenju. 17MSP se održava u skladu sa članom 11 Konvencije i shodno odlukama Šesnaestog sastanka država članica 2017. godine.

Ovim sastankom (17MSP) će predsjedavati Avganistan koji se trudio da podstakne i druge države, kao i donatore, da se aktivno angažuju u partnerstvima radi ubrzavanja ispunjavanja ciljeva Konvencije.

17MSP će biti poslednja prilika za države ugovornice da procijene napredak u postizanju ciljeva Akcionog plana Maputa prije nego što se održi Četvrta konferencija za reviziju Konvencije koja će se održati u novembru 2019. godine. U tom smislu, 17 MSP će razmotriti trenutni status sprovođenje Konvencije i postavljanje temelja za kolektivno razmišljanje o tome kako osigurati da se Konvencija u potpunosti primjenjuje kako bi na kraju ispunila očekivanja onih koje ima za cilj zaštititi, u skladu s obavezama koje su dale države ugovornice u Maputo + 15 deklaraciji.

17MSP će dati državama ugovornicama i drugima dovoljno vremena da istakne svoja postignuća i izazove u sprovođenju ključnih ciljeva Konvencije i njihovih obaveza iz Akcionog plana iz Maputa.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku: https://www.apminebanconvention.org/en/meetings-of-the-states-parties/17msp/