02
Dec
2019

Zajednički rad za unapređenje položaja lica sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se obilježava 3. decembra, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić sa saradnicima sastao se danas u svom kabinetu sa predstavnicima Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Saveza distrofičara Republike Srpske, Saveza gluvih i nagluvih Republike Srpske, Saveza slijepih Republike Srpske, Saveza paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske, kao i Organizacije amputiraca Republike Srpske UDAS.

Razgovarano je o aktuelnim pitanjima i izazovima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, ali i o dosadašnjoj saradnji u oblasti unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

“Ima još mnogo prostora da se radi na podizanju svijesti društva o pravima ovih lica”, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Ministar Šeranić je istakao da se taj cilj može postići isključivo saradnjom svih relevantnih institucija sa predstavnicima udruženja i saveza lica sa invaliditetom. "Veoma sam zadovoljan aktivnostima koje smo uradili u ovoj godini, ali uvijek postoji prostor za unapređenje određenih rješenja kada je riječ o ovoj oblasti. Na tome treba raditi multidisciplinarno", rekao je ministar Šeranić.

On je napomenuo da je iz tog razloga Vlada Republike Srpske formirala i interresorno tijelo koje čine predstavnici resornih ministarstava, te organizacija i udruženja lica sa invaliditetom. Članovi ovog tijela, između ostalog, aktivno prate sprovođenje Strategije za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj do 2026. godine.

"To je mjesto za razgovor o trenutnim problemima, te određenim strateškim pravcima, a na osnovu tih izvještaja Vlada će kreirati aktivnosti u vezi sa ovim pitanjem", rekao je ministar Šeranić i dodao da su u planu zajedničke aktivnosti kojim bi se ojačala udruženja na lokalnom nivou.

Prema njegovim riječima, potrebno je sa Savezom opština i gradova Republike Srpske raditi na izradi lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom čime bi se povećala svijest i pokrenule konkretne aktivnosti u opštinama.

U razgovoru sa predstavnicima saveza i udruženja rezimirani su svi zajednički rezultati u protekloj godini sa naglaskom na izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti i izmjene Zakona o dječijoj zaštiti koje će stupiti na snagu od naredne godine. Pravo na ličnu invalidninu postalo je zakonsko pravo, a u skladu sa dogovorom sa savezima i udruženjima lica sa invaliditetom održane su konsultacije i javne rasprave. Izmjenama i dopunama Zakona, predviđen je iznos za lične invalidnine od devet do 15 odsto prosječne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, a zavisiće od utvrđene visine tjelesnog oštećenja. Takođe, novina koju donose izmjene i dopune ovog zakona su i proširenje obima korisnika. Tako će ubuduće pravo na ličnu invalidninu na mjesečnom nivou moći da ostvare i lica sa oštećenjem sluha, lica koja imaju potrebu za hemodijalizom i oboljeli od rijetkih bolesti. Kada je riječ o izmjenama Zakona o dječijoj zaštiti, uvodi se novo pravo, naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju.

Trenutno, pravo na ličnu invaldininu u Republici Srpskoj ​ostvaruje 4.802 korisnika. Takođe, isplata dodatka za pomoć i njegu drugog lica i prava na novčanu pomoć je redovna i nju ostvaruje ukupno 31.692 korisnika, od čega 4.270 korisnika prava na novčanu pomoć i 27.422 korisnika prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica.

Izvor: www.vladars.net