Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
09
Aug
2019

Učešće osoba sa invaliditetom na putu BiH ka Evropskoj uniji

Edukacija na temu temu ''Monitoring i izvještavanje za potrebe pisanja alternativnih izvještaja'', koja je održana je u Tesliću krajem juna 2019. rezultirala je u formiranju Monitoring tima od 12 osoba sa invaliditetom iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, koji će se aktivno uključiti u procese monitoringa i izvještavanja o stanju ljudskih prava za osobe sa invaliditetom u BiH.

Riječ je o edukaciji u okviru projekta ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'' kojeg finansira Delegacija Evropske unije, a implementira Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana i UG ''Nešto Više'' Sarajevo.

Pogledajte utiske jednog od učesnika ove edukacije, Ognjena Radisavića, i edukatorice Ire Adilagić, aktivista na polju ljudskih prava za osobe sa invaliditetom.