06
Dec
2019

Strategija razvoja Mreže žrtava mina

Jednodnevna radionica na temu ''Izrada strategije razvoja Mreže žrtava mina'' održava se danas, 06.12.2019. godine u hotelu ''Jelena'' Banja Luka u 10.00 sati. Radionica ima za cilj da omogući žrtvama mina da razgovaraju o dinamici i način umrežavanja žrtava mina kroz neformalnu mrežu koja će omogućiti održivu međusobnu saradnju u okviru pokreta osoba sa invaliditetom u BiH, te da zajednički kreiraju strukturu mreže.

Učesnici radionice, članovi Mreže žrtava mina iz Bosne i Hercegovine, razgovaraće o izazovima na putu razvoja Mreže, aktivnostima za naredni period, te potrebi širenja i jačanja Mreže u cilju definisanja dokumenata koji će služiti kao polazna platforma za razvoj pokreta žrtava mina.

Takođe, učesnicima radionice biće prezentovani rezultati na polju pristupačnosti lica sa invaliditetom sa okruglih stolova održanih u novembru mjesecu 2019. godine na temu ''Sva lica pristupačnosti'' na kojima su učestvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i predstavnici gradskih uprava, te da se daju određene preporuke za uključivanje osoba sa invaliditetom u procese donošenja odluka. Fokus u prezentaciji navedenih rezultata o pristupačnosti odnosiće se na pristupačnost žrtava mina.

Radionica predstavlja dio aktivnosti projekta „Zajednicе različitih, ali ravnopravnih građana“ koji podržava Evropska unija, a realizuje Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ''Nešto Više'' Sarajevo.

Partner u sufuinansiranju aktivnosti je CARE International u BIH-Sarajevo.