18
Nov
2019

Strategija razvoja Mreže žena sa invaliditetom

Jednodnevna radionica na temu ''Izrada strategije razvoja neformalne mreže žena sa invaliditetom'' održaće se 19.11.2019. godine u hotelu ''Jelena'' Banja Luka u 11.00 sati. Radionica ima za cilj da omogući ženama sa invaliditetom da zajednički kreiraju strukturu, dinamiku i način umrežavanja žena sa invaliditetom kroz neformalnu mrežu koja će omogućiti održivu međusobnu saradnju žena sa invaliditetom u okviru pokreta osoba sa invaliditetom u BiH.

Učesnice radionice, članice Mreže žena sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine, razgovaraće o izazovima na putu razvoja Mreže, aktivnostima za naredni period, te potrebi širenja i jačanja Mreže u cilju definisanja dokumenata koji će služiti kao polazna platforma za razvoj pokreta žena sa invaliditetom.

Jedan od rezultata Projekta je aktuelizovanje pitanja žena sa invaliditetom u okviru pokreta osoba sa invaliditetom kroz jačanje kapaciteta žena sa invaliditetom putem treninga i edukacija, pružanje usluga uzajamne podrške usmjerenih ka ženama sa invaliditetom i uspostavljanje i jačanje neformalne mreže žena sa invaliditetom iz cijele Bosne i Hercegovine.

Radionica predstavlja dio aktivnosti projekta „Zajednicе različitih, ali ravnopravnih građana“ koji podržava Evropska unija, a realizuje Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ''Nešto Više'' Sarajevo.

Podršku realizaciji ove aktivnosti pružila je i Irska ambasada u Sloveniji i Bosni i Hercegovini.