16
Nov
2017

Sastanak Tijela za javno zagovaranje

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH, u kapacitetu Sekreterijata Koalicije marginalizovanih grupa KOMA organizovaće sastanak članova/ica u srijedu, 22. novembra 2017. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Organizacije amputiraca UDAS Banjaluka,ulica Sime Miljuša br.2.

Zahvaljujući aktivnom angažmanu članova/ica KOMA-e, u proteklom periodu usvojene su dvije značajne strategije u BiH:

  1. „Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016- 2021“
  2. „Strategija za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u RS 2017-2026“ sa Akcionim planovima koji obuhvataju i izradu „Platforme za razvoj socijalnog preduzetništva RS“

Naredne planirane aktivnosti Tijela za javno zagovaranje podrazumijevaju zagovaračke aktivnosti za monitoring sprovođenja „Strategije za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u RS 2017-2026“ sa Akcionim planovima koji obuhvataju i izradu „Platforme za razvoj socijalnog preduzetništva RS“, kao i dogovor oko izrade plana monitoringa i evaluacije za sprovođenje pomenute javne politike.

Program rada sastanka možete pogledati u nastavku Dnevni red sastanka TJZ u Banja Luci.pdf