28
Apr
2017

Razmatrana Informacija MCP BiH o stanju deminiranja u BiH

Dana, 25.04.2017. godine održana je sjednica Povjerenstva za finansije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednici je razmatrana Informacija Ministarstva civilnih poslova BiH o stanju deminiranja u BiH sa Akcijskim planom za otklanjanje primjedbi revizije učinka o temi “Učinkovitost sustava deminiranja u BiH”.

Revizija učinka i utvrđivanje stanja deminiranja je obuhvatila desetogodišnji period 2005-2015, tj. period koji je predhodio aktuelnom sazivu Vijeća ministara, aktuelnom ministru civilnih poslova, aktuelnoj Komisiji za deminiranje u BiH i aktuelnom rukovodstvu Centra za uklanjanje mina u BiH.

Naglašavamo da su određene aktivnosti, naložene u preporukama, realizovane, te da je u toku realizacija drugog broja aktivnosti i da će se preostale aktivnosti realizovati u zadatim vremenskim okvirima.

Izvor: www.bhmac.org