22
Mar
2017

Prva invaliditeta su ljudska prava

Gradska organizacija amputiraca UDAS Banja Luka počela je sa realizacijom projekta pod nazivom ”Prava invaliditeta su ljudska prava”. Cilj projekta je promocija i afirmacija lica sa invaliditetom zasnovana na konceptu poštovanja ljudskih prava.

U okviru navedenog projekta, kojeg Gradska organizacija amputiraca UDAS Banja Luka realizuje već nekoliko godina i isti je postao tradicionalan, biće obilježena tri značajna datuma za naše članove ratne vojne invalide, amputirce, žrtve mina.

Promocija i afirmacija lica sa invaliditetom zasnovan na konceptu ljudskih prava predstavlja ne samo cilj ovog projekta, već i primarni cilj rada i djelovanja Gradske organizacije amputiraca UDAS Banja Luka u 2017. godini. Nažalost, mnogobrojni primjeri naših korisnika govore o tome da se i dalje u mnogim sferama društvenog života krše ljudska prava kada su u pitanju naši korisnici. Upravo iz tog razloga i zbog potreba naših korisnika, obilježavanje značajnih datuma za lica sa invaliditetom predstavljaju priliku da se prezentuje trenutna situacija na polju poštovanja ljudskih prava lica sa invaliditetom kao i da se daju prijedlozi za unapređenje trenutnog stanja.

Projektom će biti obilježeni sledeći datumi:

  1. Međunarodni dan borbe protiv mina - 4. april
  2. Dan osnivanja UDAS-a, 20. maj
  3. Međunarodni dan lica sa invaliditetom - 3. decembar

U okviru navedenih datuma biće organizovane aktivnosti u skladu sa namjenom datuma u okviru kojih će se prezentovati stanje u oblasti ljudskih prava lica sa invaliditetom, prava, potrebe i mogućnosti, ali i problemi sa kojima se susreću naši članovi, ratni vojni invalidi, amputirci, žrtve mina.

Projekat podržava Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu Grada Banja Luka.