Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
08
Nov
2019

Poziv za organizacije osoba sa invaliditetom: ''Dani otvorenih vrata''

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (3. decembra/prosinca,), te Međunarodnog dana volontera (5. decembra/prosinca) pokrećemo akciju volontiranja zvaničnika u organizacijama osoba sa invaliditetom, pod nazivom „DANI OTVORENIH VRATA U ORGANIZACIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM“.

Ideja je da volonteri (relevantni predstavnici različitih nivoa vlasti, te predstavnici međunarodne zajednice koji su prisutni u Bosni i Hercegovini) provedu u ovoj sedmici nekoliko sati u sprovođenju osmišljenog zadatka unutar organizacija osoba sa invaliditetom. Volontiranjem zvaničnika želimo približiti izazove i probleme organizacija osoba sa invaliditetom donosiocima odluka u našem društvu i uticati na njihovo aktivnije uključivanje u stvaranje jednakih uslova i mogućnosti za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove. Akcijom želimo da ukažemo javnosti na svakodnevne probleme i izazove sa kojima se pripadnici ove populacije susreću, ali i da promovišemo njihove sposobnosti i mogućnosti. Želimo da organizacije osoba sa invaliditetom iskoriste priliku i ugoste predstavnike institucija vlasti, da ukažu na probleme i izazove sa kojima se susreću, te da razvijaju partnerske odnose i prodube saradnju sa nosiocima odluka unutar našeg društva.

Akcija „DANI OTVORENIH VRATA“ (2.-6. decembar/prosinac) održava se u vrijeme kada će mnoge organizacije u Bosni i Hercegovini obilježavati Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, kada mogu pozvati zvaničnike da se pridruže planiranim događajima za obilježavanje ovog veoma važnog datuma ili volontiraju na određenom zadatku unutar organizacije osoba sa invaliditetom tokom jednog od dana u ovoj sedmici. Ukoliko želite da se pridružite Akciji, pošaljite nam informaciju o planiranoj aktivnosti za volontiranje relevantnih zvaničnika u vašoj kancelariji/uredu, koje bismo unijeli u zajednički Kalendar događaja, koji ćemo u toku ove sedmice medijski promovisati. Kalendar događaja će se kreirati tokom mjeseca novembra.

Akciju „DANI OTVORENIH VRATA“ pokreću organizacije: Organizacija UDAS, UG „Nešto Više“ i Helsinški parlament građana Banja Luka, u sklopu projekta finansiranog od strane Evropske unije pod nazivom Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana, te u saradnji sa Mrežom žena sa invaliditetom i Mrežom preživjelih od mina. Za eventualne dodatne informacije molim vas obratite se na brojeve telefona: 051/432-750 (Helsinški parlament građana) ili 051/437 488 (Organizacija UDAS), te e-mail adrese: [email protected] i [email protected]

U nastavku možete preuzeti tekst Poziva kao i Kalendar aktivnosti:

Poziv_Dani otvorenih vrata final.pdf

Kalendar aktivnosti_Dani otvrenih vrata final.pdf