09
Sep
2019

Poziv pravnim licima za kreiranje kampanje zagovaranja ''Sva lica pristupačnosti''

Za potrebe realizacije projekta ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'' kojeg finansira Evropska unija, a realizuje Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG ''Nešto Više, Sarajevo, objavljujemo poziv zainteresovanim pravnim licima za dostavljanje ponuda za kreiranje i realizaciju kampanje zagovaranja ''Sva lica pristupačnosti''.

Svrha, cilj i obim zadatka je kreiranje i realizacija plana kampanje zagovaranja “Sva lica pristupačnosti” u pet lokalnih zajednica na području Bosne i Hercegovine, koja treba da utiče na stav i mišljenje javnosti u vezi sa pristupačnosti, kao preduslovom uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice na ravnopravnoj osnovi s ostalim građanima. Poruke i rezultati proizašli iz realizacije ove kampanje, biće korišteni od strane primarne ciljne grupe za aktivnosti zagovaranja i nakon realizacije ove kampanje.

Rok za podnošenje prijava za pružanje usluge kreiranja plana i realizacije kampanje je 18.09. 2019. do 16:00h putem emaila: [email protected] i [email protected]

U nastavku možete preuzeti kompletan tekst Poziva CDEC TOR _advocacy campaignEU CDEC 19-009.pdf