10
Jun
2020

Posljedice pandemije na nevladin sektor u BiH

Istraživanje se provodi u svrhu što boljeg razumijevanja uticaja i posljedica pandemije virusa corona na nevladin sektor u Bosni i Hercegovini. Ispitanička skupina obuhvata samo udruženja i fondacije sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. Svaki upis predstavlja samo jedan subjekt. Upitnik je otvoren do 30. juna 2020. god.

Da bi bilo relevantno, istraživanje treba obuhvatiti grupu od najmanje 1300 registrovanih subjekata (5% trenutno aktivnih udruženja i fondacija u BiH). Vasa pomoć u dijeljenju linka sa svojim kolegama u drugim udruženjima i fondacijama će biti od izuzetne pomoći da to i ostvarimo.

Rezultati istraživanja će biti ponuđeni mrežama i platformama nevladinog sektora, za korištenje u bilo koju svrhu, koju samo udruženje, fondacija ili drugi oblik organizovanja smatra korisnim za svoj rad. Sva pitanja u ovom istraživanju su u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH. Učešće u ispitivanju je dobrovoljno i anonimno. Za popunjavanje je potrebno 20 minuta.

Ako želite da vam pošaljemo rezultate istraživanja na vašu email adresu, pišite nam na [email protected] Na istu adresu možete postaviti bilo koje pitanje vezano za ovo istraživanje.

Ovo istraživanje nije finansirano donatorskim, privatnim ili komercijalnim sredstvima (po “narudžbi”); nego je volonterski doprinos radu i razvoju nevladinog sektora u BiH. Provodi ga d.s.o. “Bull frogs”.

Hvala vam na vremenu koje ćete posvetiti ovom istraživanju.

Upitnik možete popuniti ovdje