Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
28
Nov
2017

Podrška Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina

Članova Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina održali su sastanak dana 24. novembra 2017. godine. Tema sastanka odnosila se na pitanje ortopedskih medicinskih sredstava za ratne vojne invalidte, odnosno ostvarivanje novčanog prava na ortopedska pomagla.

Na sastanku članovi udruženja su podržali aktivnosti i postignut rezultat kojeg je vodila Organizacija amputiraca UDAS Republike Srspke sa Vladom Republike Srpske. Podržan je postignut dogovor sa Vladom Republike Srpske po kojem će ratni vojni invalidi, amputirci od 2018. godine dobijati novčana sredstva za svoja pomagala i na taj način sami birati ortopedsku radnju koja će im izrađivati potrebno ortopedsko pomagalo. Takođe, ovo će omogućiti da se pruže jednake mogućnosti i pravo na lični izbor korisnika ortopedskih pomagala.

Na sastanku je naglašeno da su amputirci zadovoljni postignutim dogovorom između Vlade Republike Srpske i Organizacije amputiraca UDAS RS, Odbor RVI Republike Srpske i Udruženja RVI ''Slankamenci'' po pitanju ostvarivanja novčanog prava na ortopedska medicinska sredstva.