26
Nov
2018

Počeo sastanak država potpisnica Konvencije o zabrani mina

Sedamnaesti sastanak država potpisnica (17MSP) Sporazuma o zabrani mina počeo je danas 26. novembra 2018. godine u Ženevi. Cilj sastanka je da svi akteri uključeni u proces deminiranja, međunarodnu saradnju, pomoć žrtvama i druga pitanja od značaja za Otavsku konvenciju, procijene status svojih obaveza u skladu s Konvencijom i mogućnosti razvoja novih i inovativnih ideja / smjernica kako bi se osigurala njegova sveobuhvatna implementacija.

Ovom sastanku prisustvuju države članice, predstavnici država posmatrača, civilnog društva, međunarodnih organizacija, privatnog sektora i svi ostali koji imaju interes za dostizanje cilja iz Maputo akcionog plana: Svijet bez mina do 2025. godine.

Države članice su se obavezale da će raditi na zabrani svih aktivnosti vezanih za protivpješadijske mine, kako bi zaštitile ne samo svoju nacionalnu sigurnost, nego i globalnu ljudsku sigurnost.

Delegacija Bosne i Hercegovine takođe učestvuje na sastanku i predstaviće revidirani zahtjev za produženje roka za čišćenje mina do 1. marta 2021. godine.