15
Nov
2017

Okupljanje boračkih organizacija povodom ortopedskih pomgala i banjske rehabilitacije

Predstvanici tri boračke organizacije i to: Odbor RVI Republike Srpske, Udruženje RVI ‘’Slankamenci’’ i Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske sastaće se sutra, 16.11.2017. godine (četvrtak) u 11:00 časova u prostorijma Organizacije UDAS, ulica Sime Miljuša br.2. Banja Luka.

Razlog okupljanja su ortopedska medicinska sredstva i Pravilnika o pravu na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju. Predstavnici navedene tri organizacije sutra će razgovarati o dva pitanja i to:

  1. Da li su u budžetu Vlade Republike Srpske za 2018. godinu planirana novčana sredstva za ortopedska medicinska sredstva (proteze i invalidska kolica) i
  2. Da li su izvršene izmjene i dopune Pravilnika o pravu na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju

Podsjećamo, da su na zajedničkim sastancima održanim 19.06.2017. i 23.10.2017. godine na kojem su prisustvovali direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić, ministar rada i boračko invalidske zaštite Milenko Savanović i ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, zajedno sa predstavnicima navedene tri boračke organizacije definisane obaveze koje se odnose na finansijska sredstava za nabavku medicinskih sredstava kao i prijedlog za izmjene i dopune Pravilnika o banjskoj rehabilitaciji u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju.

Predstavnici navedene tri boračke organizacije sutra će iznijeti stav po navedim pitanjima, a to je da li su nadležne institucije ispoštovale dogovore i obaveze koje su definisane na zajedničkim sastancima.

Imajući u vidu važnost navedenih problema koji traju dugi niz godina, a koja se tiču ortopedskih medicinskih pomagala i banjske rehabilitacije pozivamo sve medijske kuće da proprate navedeni događaj.

Izjave za medije planirane su u 11:00 časova.