Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19
Dec
2018

Održana konstitutivna sjednica Koordinacionog tijela BiH za pomoć žrtvama mina, kasetne municije i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata

Protekle sedmice u prostorijama Centra za uklanjanje mina u Sarajevu, Bosna i Hercegovina održana je konstitutivna sjednica Koordinacionog tijela BiH za pomoć žrtvama mina, kasetne municije i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata koje je osnovano odlukom Vijeća ministara BiH (Službeni glasnik BiH 79/18). Sjednici su prisustvovali predstavnici organa i institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta te predstavnici nevladinog sektora imenovani u sastav Koordinacionog tijela.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu i dogovoreni su okvirni principi rada Koordinacionog tijela kao stalnog, stručnog i savjetodavnog tijela Ministarstva civilnih poslova BiH. Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova zadužen je BHMAC, a Koordinaciono tijelo o svom radu i stanju u oblasti zaštite i podrške žrtvama mina podnosi godišnji izvještaj Ministarstvu civilnih poslova BiH koje ga dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Članovi Koordinacionog tijela vrše sljedeće zadatke:

  1. koordinacija aktivnosti iz oblasti pomoći žrtvama mina, kasetne municije i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata te osiguranje saradnje između nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH te nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini te međunarodnih organizacija;
  2. podizanje svijesti o problemima i potrebama žrtava mina i promocija problema žrtava u društvu te iniciranje pomoći žrtvama mina na domaćem i međunarodnom planu;
  3. procjenjivanje stanja implementacije međunarodnih konvencija iz oblasti žrtava koje je prihvatila Bosna i Hercegovina, te poticanje donošenja mjera za unapređenje stanja i bolju saradnju sa međunarodnim organizacijama;
  4. izrada projekata, planova i dokumenata sa ciljem unapređenja društvenog položaja žrtava, promocija ljudskih prava žrtava kao i pružanje podrške svim akterima u oblasti pomoći žrtvama te praćenje provedbe istih;
  5. učešće u pripremi izvještaja o stanju žrtava mina u Bosni i Hercegovini te učešće u pripremi izvještaja o provedbi međunarodnih konvencija koje se odnose na prava žrtava;
  6. davanje preporuka, sugestija i mišljenja na zakonske i podzakonske akte i projekte koji se odnose na prava žrtava.

Izvor: wwww.bhmac.org