23
Mar
2018

Održan trening u upravljanju malim biznisima

Dvodnevni trening na temu upravljanja u malim biznisima održan je u Bihaću u periodu od 21-22-marta 2018. godine. Na treningu su učestvovala 24 korisnika, žrtve mina i članovi porodica žrtava mina sa područja 5 (pet) opština Bihać, Travnik, Donji Vakuf, Bosanska Krupa i Velika Kladuša.

Učesnici treninga imali su mogućnost da kroz teorijsku i praktičnu prezentaciju usvoje nova znanja koja će ima pomoći u upravljanju malih biznisa bilo da je riječ o pokretanju ili proširenju postojećih biznisa. Neke od tema sa kojima su se upoznali učesnici su analiza poslovnog poduhvata, pravni oblici preduzeća u Bosni i Hercegovini, umrežavanje i komunikacije, upoznavanje tržišta, finansije i dr.

Trening u upravljanju malim biznisima realizovan je u kviru projekta ''Integrisana socio - ekonomska podrška žrtvama mina u Bosni i Hercegovini'' a sprovodi ga World Vision Austria u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS“ i 11 opšina u Bosni i Hercegovini (Bihać, Bosanska Krupa, Čajniče, Doboj, Donji Vakuf, Konjic, Lukavac, Stanari, Travnik, Velika Kladuša i Zvornik), te Centrom za uklanjanje mina BHMAC, uz finansijsku podršku Evropske unije.