18
Oct
2019

Održan sastanak koordinacijskog tijela za pomoć žrtvama mina u BiH

Treći sastanak Koordinacijske grupe za pomoć žrtvama mina u BiH održan je 17.10.2019. godine u prostorijama Centra za uklanjanje mina u Sarajevu. Na sastanku je raspravljano oko učešća BiH delegacije u Oslu na 4. revizionoj Konferenciji sporazuma o zabrani mina.

Naglašena je zabrinutost u pripremi i prezentacije problema kao i načina na koji Bosna i Hercegovina treba da se prestavi na revizionoj konferenciji. Članovi radne grupe su spremni da pruže podršku oko pripreme BiH delegacije za Oslo.

Takođe, na sastanku je bilo riječi i o Akcionom planu koordinaciske grupe za 2019 godini i postignutim rezultatima rad koordinaciske grupe. Prema dosadašnjim aktivnostima grupa se najviše bavila uspostavom mehanizma koordinacije, dokumenata o funkcionisanju i palanovima rada.

Na sastanku su predstavnici međunarodne organizacije World Vision i Organizacije UDAS predstavili Akcioni plan 2019 – 2025 koji je nastao kao rezultat projekta ''Integrisana socio ekonomska podrska zrtvama mina u BiH'' kojeg su realizovane pomenute dvije organizacije, a finansirala Evropska unija. Zaključeno da je uradjen odličan dokument koji može poslužiti kao akcioni plan protovminske strategije 2018- 2025 strateškog cilja br.5 koji se odnosi na pomoć zrtvama od mina.