Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
21
Sep
2017

Novi Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja lice sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom 100%

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine donijelo je novi Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja lice sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom 100%. Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine 28.07.2017. godine.

Novi Pravilnik na najgrublji način diskrminiše osobe sa invaliditetom čija invalidnost zahtjeva pristupačnost.
Pravilnik po odredbama člana 2. definiše da Znak pristupačnosti može dobiti lice sa najmanjim oštećenjima ekstremiteta, što znači da Znak može da dobije i lice kojem nedostaje jedan prst na nozi.

U odredbama Pravilnika, Znak pristupačnosti se izadaje vozilu, a ne licu sa oštećenjim ekstremitetima, što je pogrešno i diskriminirajuće i isto ne može da se uslovljava. Lice sa invaliditetom može voziti vozilo i člana svoje porodice ako je isto prilagođeno, odnosno osoba sa invaliditetom može voziti više prilagođenih vozila. Pravilnikom je uslovljeno da lice sa invaliditetom ne može da vozi više prilagođenih vozila. Zašto u izdavanju Znaka pristupačnosti osoba sa invaliditetom mora da ima motorno vozilo jer vozilo nije bitno za dodjelu Znaka prostupačnosti već osoba sa invaliditetom.

Znakom pristupačnosti lica sa teškim oštećenjima ekstremiteta diskriminišti se na način da se unosi registarski broj vozila. Samim tim lice je diskriminisano što mu se uslovljava da može da upravlja samo jednim vozilom. Vozačka dozvola je dokumenat koji reguliše kojom vrstom vozila može da upravlja dato vozilo.

Gledajući iskustva naših susjeda, članica Evropske Unije, kod njih je regulisano da pravo na Znak pristupačnosti ima osoba sa 80% ili više tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstremkteta 60% ili više procenata.

Riječ je o dosada najlošijem Pravilniku, koji na najgrublji način dikriminiše osobe sa invaliditetom. Zbog navedenog neophodno je da se izvrše izmjene i dopune člana 29. Zakona o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini gdje bi se definisalo da pravo na Znak pristupačnosti ima osoba sa 80% ili više tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstremiteta 60% ili više procenata, te da se novi Pravilnik povuče iz upotrebe i urade izmjene i dopune istog.

U nastavku može se preuzeti Pravilnik Pravilnik o obiljezavanju vozila za lica sa invaliditetom 2017.pdf