19
Apr
2019

Ministar Šeranić u posjeti Organizaciji UDAS

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić posjetio je danas Organizaciju amputiraca UDAS gdje je sa predsjednikom ove organicaije Željkom Volašem i članovima razgovarao o njihovom radu i podršci Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima UDAS-a kada je u pitanju pomoć i podrška žrtvama mina, ali i sveokupnoj podršci osobama sa invaliditetom.

„Ove godine obilježava se 20 godina od stupanja na snagu Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina, sveobuhvatnog odgovora međunarodne zajednice na humanitarne probleme izazvane protivpješadijskim minama. Cilj je da se odgovori na globalni poziv država potpisnica Konvencije simbolično nazvanim: Završi posao, da se što prije, a najkasnije do 2025. godine, ispune preostale obaveze iz Konvencije“, poručio je Volaš.

On je zahvalio Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na podršci UDAS-u kako u medicinskoj tako i u socijalnoj rehabilitaciji.

„Zahvaljući radu centara za mentalno zdravlje amputirci i ratni veterani imaju i na nivou primarne zdrvastvene zaštite podršku u očuvanju mentalnog zdravlja, a Organizacija UDAS je u nekoliko navrata organizovala edukaciju za radnike centara“ naglasio je Volaš.

Takođe, Organizacija UDAS u svom sastavu, kao odgovorna organizacija ima i školu crtanja. „Naši radove u vidu razglednica dobijali su mali pacijenti koji su upućivani na liječenje putem Fonda solidarnosti za dijaglostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Radovima smo oplemenili i prostore brojih zdravstvenih ustanova i Roditeljske kuće u Banjaluci“, rekao je Volaš.

Ministar Šeranić je podsjetio da u skladu sa Pravilnikom o pravu na medicinska sredstva, osobe sa invaliditetom imaju pravo i na medicinska sredstva.

„Od prošle godine ratnim vojnim invalidima u Republici Srpskoj je omogućeno da dobijaju novčana sredstva za pomagala koje im dodjeljuje Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite, tako da im je na ovaj način omogućeno da sami biraju pomagala koja su im potrebna“ poručio je ministar Šeranić.

On je dodao da je u prošloj godini počeo da se primjenjuje i novi Pravilnik o produženoj medicinskoj rehabilitaciji, kojim su upravo veća prava data licima sa invaliditetom i značajno su pojednostavljene procedure ostvarivanja ovog prava. Zahvaljujući novom pravilniku osiguranici sa amputacijama, te paraplegijom i tetraplegijom, mogu da ostvare pravo na obnovu medicinske rehabilitacije samo na osnovu uputnice porodičnog doktora.