24
Oct
2017

Likovna kolonija ''Različitost nas povezuje''

Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske u partnetrstvu sa Zdravstveno turističkim centrom Banja Vrućica Teslić, organizuje likovnu koloniju pod nazivom ‘’Različitost nas povezuje’’ koja će se održati od 24. – 30.10.2017. godine u Banji Vrućica u Tesliću.

Likovna kolonija je definisana je na način da će učesnici kolonije, svaki dan, slati poruke u javnost s ciljem pozivanja na odgovornost pojedinca i lokalne zajednice da preuzmu odgovornost prema licima sa invaliditetom, posebno prema djeci sa invaliditetom, osobama sa intelektualnim bolestima, kao i drugim socijalno ugroženim kategorijama. Riječ je o jedinstvenoj likovnoj koloniji koja predstavlja spoj dvije likovne kolonije, i to Likovne kolonije ‘’Balkana’’ i Likovne kolonije ‘’Banja Vrućica’’.

Likovna kolonija Balkana bila je jedinstven kulturno edukativni događaj koji se bavio pitanjima ljudskih prava na specifičan način, promovišući marginalizovane osobe kao nezaobilazan i vrijedan resurs u procesima i doprinosu u izgradnji zajednica. Zasnovana na principu “Ništa o nama bez nas”, kolonija je promovisala saradnju i partnerstvo osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih kategorija i nadležnih vlasti zemalja zapadnog Balkana, u odgovornom, planskom i dugoročnom pristupu ovim kompleksnim procesima. Kolonija je realizovana punih 10 godina i ista je okupila preko 200 učesnika, umjetnika/ca sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovinie, Srbije, Crne gore, Hrvatske, Albanije. Nastalo je preko 500 umjetničkih radova koji su predstavljeni u mnogobrojnim kulturnim centrima širom Bosne I Hercegovine.

Likovna kolonija ‘’Banja Vrućica’’ Teslić relizovala se punih 18 godina koja je do sada iznjedrila oko 500 umjetničkih slika koje krase objekte ovog kompleksa. Više od stotinu slikara koji su prošli kroz ovo likovno saboraovanje, kao motive koristili su veliko kulturno-istorijsko bogatstvo I motive prelijepe prirode koja okružuje „Banju Vrućicu“. Likovna kolonija je bila i način da se obogati fondus umjetničke galerije ZTC-a „Banja Vrućica“ koju svakodnevno posjećuju mnogobrojni gosti sva četiri hotela.

Na likovnoj koloniji će učestvovati umjetnici/ce iz Bosne i Hercegovine koje će pratiti mnbogobrojni kulturni događaji putem kojih će se nastaviti širenje misije navedene dvije likovne kolonije.