06
Apr
2017

Konkurs za novinarsku nagradu ''Srđan Aleksić''

Mreža za izgradnju mira raspisuje KONKURS za novinarsku nagradu ''Srđan Aleksić'' za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama u kontinuitetu i za razvoj društveno odgovornog novinarstva. Rok za prijavu je 31. avgust 2017. godine. Novinarska nagrada Srđan Aleksić se ove godine dodjeljuje u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Na konkursu mogu učestvovati organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, kao i Radne grupe koje djeluju u okviru PRO-Budućnost projekta, koje pošalju prijedloge emisija, medija ili novinarki/novinara, koji profesionalno i u kontinuitetu izvještavaju o marginalizovanim grupama u našem društvu i time doprinose rješavanju problema ovih društvenih grupa u praksi i razvoju društveno odgovornog novinarstva.

Prijedlog treba da sadrži:

  1. obrazloženje organizacije koja šalje prijedlog (do jedne stranice A4)
  2. najmanje dvije snimljene emisije ili najmanje dva objavljena teksta/priloga novinara/novinarke koje organizacija kandiduje za novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“ koji nisu stariji od godinu dana
  3. obavezna i elektronska forma prijave

Novinarska nagrada Srđan Aleksić će se dodijeliti 21. septembra 2017. godine na Međunarodni dan mira.

Pozivamo sve nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, posebno one koje predstavljaju marginalizovane grupe ili sa bave zaštitom i promocijom prava marginalizovanih i ranjivih grupa da se i na ovaj način uključe u praćenje medija i pošalju svoje prijedloge u cilju nagrađivanja onih novinarki i novinara ili emisija koje na profesionalan način i u kontinuitetu izvještavaju o socijalno isključenim grupama i koji svojim izvještavanjem bitno utiču na promjenu stavova i podizanje svijesti javnosti o osnovnim ljudskim pravima, podstičući relevantne institucije da sistemski rješavaju probleme marginalizovanih grupa u našem društvu.

Prijave možete slati na adresu: Helsinški parlament građana Banjaluka, Miše Stupara 68, 78.000 Banjaluka ili na e-mail: [email protected]

Izvor: www.hcabl.org