Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
27
Nov
2017

Javni poziv za dodjelu ekonomske podrške žrtvama mina

Na osnovu Ugovora o implementaciji projekta ”Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” broj 2017/387-336, potpisanog sa Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini, nevladina organizacija World Vision (WV), u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS, i saradnji sa lokalnim zajednicama uključenim u projekat i BHMAC-om, objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu ekonomske podrške za žrtve mine na području opština/općina i gradova: Doboj, Zvornik, Stanari, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Konjic, Lukavac, Travnik i Donji Vakuf.

Barem 50 žrtava mina sa najkvalitetnijim poslovnim idejama će biti podržano kroz: nabavku alata i druge tehničke opreme, trening u upravljanju malim biznisom, kontinuiranu stručno tehničku podršku u cilju razvoja podržanih biznisa i posjetu i učestvovanje na poljoprivrednom sajmu.

Sve zainteresovane žrtve mina ili članove porodica smrtno stradalih od mina sa područja gore navedenih lokalnih zajednica mogu da preuzmu prijavni set dokumenata za učestvovanje u projektu, uredno ga popune, te dostave nadležnom organu u opštini stanovanja od 27. novembra do 15. decembra 2017. godine. Kao dan dostave računa se dan lične dostave ili datum naveden na poštanskom pečatu (ako se prijave dostavljaju poštom).

Preuzimanje i dostava prijava

Preuzimanje aplikacionih obrazaca i dostava prijava se vrši u nadležnim službama lokalnih uprava, svakim radnim danom od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči lokalnih uprava. Javni poziv ostaje otvoren 19 dana od objave na oglasnoj ploči općine/opštine ili grada, od 27. novembra 2017. godine, zaključno sa 15. decembrom 2017. godine u 15:00.
Odabir korisnika projekta obaviće Komisija za izbor korisnika na osnovu utvrđenog sistema bodovanja, sastavljena od članova World Vision-a, UDAS-a, BHMAC-a i predstavnika gore pomenutih lokalnih zajednica.

Sve dodatne informacije možete dobiti preko www.worldvision.ba (e-mail: [email protected], [email protected], tel. 063 776 690, 063 694 192) i www.udas.rs.ba (e-mail: [email protected], tel. 051 437 488 i 065 531 357).

Kopletan tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku Javni poziv.docx