29
Mar
2017

Javna debata ''Unapređenje procesa razvoja socijalnog preduzetništva''

Javna debata na temu ''Unapređenje procesa razvoja socijalnog preduzetništva'' održaće se u četvrtak, 6. aprila 2017. godine u Banjoj Luci, u prostorijama Organizacije amputiraca ”UDAS” RS, Sime Miljuša 2. sa početkom u 11:00 časova.

Javna debata je jedna od aktivnosti zagovaračke kampanje „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“ koju Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ provode u okviru projekta Program održivosti civilnog društva (CSSP), za sektor ljudska prava – marginalizovane grupe, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

„Ne treba mi socijala nego rad (JA) Imam posao“

Ovo je slogan FSU u BiH/IBHI/KOMA kampanje javnog zagovaranja „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“. Namjera je da, kroz diskusiju i konkretne prijedloge i inicijative, podržimo razvoj socijalnog poduzetništva koje predstavlja inovativne aktivnosti pojedinaca ili grupa koje su usmjerene na efikasno rješavanje socijalnih problema građana, kako bi se problematika u ovoj oblasti pokrenula u smjeru iznalaženja adekvatnih rješenja i poboljšanja stanja u ovoj oblasti.

U nastavku možete pogledati program rada Javne debate Program rada.pdf

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem e-maila: [email protected]